Pitane Maps en geocoding functies.

samen werken aan mobiliteit…

Met onze mapping diensten kan je hoge volumes opvragen aan aanzienlijk lagere tarieven dan je gewoon bent voor het gebruik van deze diensten.

tijd-afstandsmatrix

Met de matrix kunt u veel-op-veel afstanden en de tijden van routes veel sneller berekenen dan de routebeschrijvingen API keer op keer te verbruiken. Deze applicatie wordt veel gebruikt door logistieke bedrijven die proberen de meest optimale route voor leveringen te vinden.

geocoding

Onze geocoding transformeert een beschrijving van een locatie, zoals een plaatsnaam, straatadres of postcode, in een genormaliseerde beschrijving van de locatie met een puntgeometrie (latitude/longitude).

route optimalisatie

Voertuigrouteringsproblemen zijn geen probleem voor ons optimalisatie-eindpunt. Deze service biedt optimale routes, rekening houdend met uw specifieke voertuig en tijdsbeperkingen.

Mail ons voor meer informatie: info@pitane.nl